IVA


Kundcase

IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapliga Akademien) är en viktig arena för svenskt näringsliv och forskning. För IVA har vi skapat flera filmer som levandegör såväl enskilda projekt som IVA i stort. I den stora presentationsfilmen medverkar välkända profiler såsom Volvos Volvos förre koncernchef Leif Johansson.

front2

Se mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *