Svensk Hypotekspension


Kundcase

För Svensk Hypotekspension (SHP) har HAJ skapat all kommunikation i samtliga mediekanaler, med betoning på det grafiska och visuella, i såväl print som film. Kommunikationen bottnar i det strategiska varumärkesarbetet som HAJ skapat åt SHP.

front

Se mer